| Aktywne słuchanie | aktywne słuchanie muzyki ćwiczenia

Aktywne słuchanie

aktywne słuchanie muzyki ćwiczenia

Skuteczność leczenia antybiotykami jest obecnie znacznie ograniczona powszechnie występującym zjawiskiem oporności bakterii chorobotwórczych na te chemioterapeutyki. Szczególnie ważnym problemem jest oporność na antybiotyki w zakażeniach szpitalnych, zwłaszcza gronkowcami (Stapyloccocus auieus) i niektórymi bakteriami Gram-ujemnymi, np. Escherichia coli, Pioteus yulgaris, Pseudomonas aeiuginosa. Oporność bakterii na antybiotyki dzieli się na: chromosomalną i pozachromosomalną. Oporność chromosomalną zależy od […]

aktywne słuchanie muzyki ćwiczenia
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

rp_meydycna15.jpgSkuteczność leczenia antybiotykami jest obecnie znacznie ograniczona powszechnie występującym zjawiskiem oporności bakterii chorobotwórczych na te chemioterapeutyki. Szczególnie ważnym problemem jest oporność na antybiotyki w zakażeniach szpitalnych, zwłaszcza gronkowcami (Stapyloccocus auieus) i niektórymi bakteriami Gram-ujemnymi, np. Escherichia coli, Pioteus yulgaris, Pseudomonas aeiuginosa. Oporność bakterii na antybiotyki dzieli się na: chromosomalną i pozachromosomalną. Oporność chromosomalną zależy od genów oporności znajdujących się w chromosomie bakterii. Powstaje ona wskutek selekcji bakterii opornych wśród populacji charakteryzujących się różną wrażliwością na dany antybiotyk oraz powstawania opornych mutantów. Oporność pozachromosomalna zależy od plazmidów obecnych w cytoplazmie. Stanowią one elementy genetyczne (czynnik R) ulegające autonomicznej replikacji. Pod względem chemicznym jest to kompleks DNA i białka. Oporność ta przekazywana jest drogą transd.uk-cji i koniugacji. Transdukcja polega na przekazywaniu plazmidów z komórki donora na komórkę akceptora przez bakteriofagi. Jest to więc proces swoisty gatunkowo. Koniugacja natomiast polega na przekazywaniu plazmidów w czasie bezpośredniego połączenia dwóch komórek, występuje ona przede wszystkim u bakterii Gram-ujemnych.

Ciekawe wpisy o zdrowiu i medycynie:

recommended